"Vågen"
7.8*2.8  riggad Lallerödssnipa
Enepinnat ekskrov  med oregon pine däck
 
Yanmar med sötvattenskylning
Reflex värmare, Origo spritkök

.

På väg till Leasö