Jiggen "Tilda"
Min första träbåt en jigg 1943 i kärnfura
med Solo 1cyl bensinare

.

Tilda

sommar 1997