Jag kommer installera gasolvärmare med termostat kopplat
till vattenburen värme både i sittbrunn och ruff.

Mycket bra länk
:Gasol i båt

.

Vatten radiatorer till värme slingan

2003