Byte av däckluckssarg, karvel och däcksbalkar i ruffen plus nåtlimning av spricka i framsarg
dom här tidskrävande åtgärderna hade jag inte räknat med,
men som sagt börjar man riva så hittar man mer än man vill :)

.

Nåtlimma spricka i fram sarg (epoxi)

Våren 2003