Namnskylt "ALDA"
22 April 2004

.

Fernissad och klar Maj 2004