Hulda
Min gamla Halsbäcksnipa från 1970 med Albin AD2 diesel
Jag ägde båten 1997-2002
Nuvarande ägare Håkan Wallin
Se mer på hemsidan http://surf.to/trabat

.

Vackra aktern