BAM 88
Dryga 8 meter utan rigg
Hemmahamn Bjölahamnen
Ägare:Bert Svensson
Vet du mer så maila Marko K  

.

Bjölahamnen 2003