Anna-Maja
 Drygt 8,70*2,80 meter lång med rigg och Marnadiesel 24 hk

.

Torslanda Lagun 2002