"Andrea" 34 fot Amundön
Största båten Hjalmar johansson byggde.
Byggår 1956
Motor:
BMC Commodore 70 hp diesel 4 cyl
40 kvm segel

Ägare: Stefan Hassnert

.

Vågen & Andrea vid "Rammen" 2002

Fotograf: Benny Jonsson